หน้าหลัก
ตราสัญลักษณ์
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับกิจกรรม
ข่าวสาร
แผนที่
ภาพกิจกรรม

 

 
จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เริ่มต้นจากสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เลี้ยวซ้ายแยกไอทีพลาซ่า ไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านเดอะมอลล์นครราชสีมา เลี้ยวซ้ายสามแยกปักธงชัย ไปตามถนนราชสีมา-ปักธงชัย เลี้ยวซ้ายเข้ากองบิน ๑ จุดพักขบวนเพื่อทำกิจกรรม (กองบิน ๑) เข้าสู่ค่ายสุรนารี สิ้นสุดที่บริเวณหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี
 
กิจกรรม "ผู้ว่า พาปั่น ...ชมเมืองย่าโม" ทุกวันพุธ
เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปั่นตามเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเตรียมความพร้อมและสำรวจเส้นทางปั่น ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร
     
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
 
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4424-3798 , 0-4424-3130