หน้าหลัก
เกี่ยวกับกิจกรรม
ลงทะเบียน
ลำดับกิจกรรม
แผนที่
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
ในโครงการกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.

ขาไป
ขบวนรถจักรยาน ออกจากสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ผ่านหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เลี้ยวซ้ายแยก IT สแควร์ ผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส เลี้ยวซ้ายผ่านแยกอัมพวัน ถึงวัดใหม่อัมพวัน เลี้ยวขวาเข้าถนนสืบศิริ ข้ามทางรถไฟ ถึงแยกสำนักงานชลประทานที่ 8 เลี้ยวขวาผ่านโรงแรมรายา แกรนด์ ถึงสามแยกปักธงชัย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชสีมา - ปักธงชัย ผ่าน สภ.โพธิ์กลาง ถึงแยกทางเข้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลี้ยวขวาเข้าสู่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (จุดพัก)
ขากลับ
ขบวนรถจักรยาน ออกจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลี้ยวขวาเข้าถนนราชสีมา - ปักธงชัย ถึงแยกกองบิน 1 เลี้ยวซ้ายเข้ากองบิน 1 เข้าค่ายสุรนารี ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุด ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 
 1. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
2. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า IT สแควร์
3. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. บริเวณแยกบ้านหนองไผ่

 

 

 
 

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

บริเวณหน้าไอที สแควร์

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บริเวณบ้านหนองไผ่

บริเวณแยกบ้านหนองไผ่
 1. แนะนำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
2. จัดบูธให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
3. กิจกรรมสันทนาการ

 บรรยากาศการลงทะเบียนปั่นเพื่อแม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณทางขึ้นศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 
 
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4424-3798 , 0-4424-3130 มท.36422 , 36022 E-mail : nakhonratchasima@moi.go.th