ชาวโคราชรวมพลัง จุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นครราชสีมา ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ