ชาวโคราชรวมพลัง จุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
"รวมพลังแห่งความภักดี” ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ชาวโคราชรวมพลัง จุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ