KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

ประชาชนชาวโคราชนับแสนคน ร่วมกันจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลา
 
 เย็นวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง โดยมีประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งคาดว่ามีจำนวนมากกว่า 50,000 คน ทำให้ถนนโดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเต็มไปด้วยประชาชนที่ไปยืนจับจองพื้นที่ร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ได้ทำการปิดการจราจรบนถนน 7 สายที่อยู่โดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประกอบด้วย ถนนสุรนารี ถนนโพธิ์กลาง ถนนราชดำเนิน ถนนชุมพล ถนนจอมพล ถนนอัษฎางค์ และถนนพลแสน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปร่วมงาน โดยในเวลา 18.00 น. ประชาชนจำนวนหลายหมื่นคนได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยดังกึกก้อง ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก แต่ก็ไม่มีใครลุกหนีหรือท้อถอย จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที ก่อนที่จะพร้อมใจกันจุดเทียนสว่างไสวไปทั่วทั้งเมือง และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 3 รอบ โดยมี อาจารย์สมเถา สุจริตกุล ทำหน้าที่อำนวยการนักดนตรีวงดุริยางค์สยามฟิลอาร์โมนิกบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยประชาชนจำนวนมากได้นำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ชูขึ้นเหนือศีรษะ ต่อจากนั้นประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมายังได้ร่วมกันร้องเพลงของขวัญของแผ่นดิน เพลงพ่อผู้พลิกแผ่นดิน โดยมีศิลปินนักร้องชื่อดัง ติ๊ก ชีโร่ และสุเทพ วงศ์คำแหง เป็นผู้นำร้อง ซึ่งบรรยากาศเป็นเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ประชาชนหลายคนหลั่งน้ำตาร้องไห้ออกมาด้วยความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้มีการบันทึกภาพ และเสียงตามจุดต่างๆ ทั้งมุมต่ำ และมุมสูงทั่วทั้งงาน โดยได้เชิญ 3 ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ปรัชญา ปิ่นแก้ว, ธนิต จิตนุกุล และบัณฑิต ทองดี เป็นผู้ควบคุมภาพ และเสียงทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นภาพแห่งความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา
 
ปชส. นม ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ