ชาวโคราชรวมพลัง จุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

หน้าแรก

วันที่ 16 ม.ค. 60 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พลตรี วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถคาราวานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ในโครงการน้ำใจชาวโคราช สู่พี่น้องภาคใต้ จำนวน 4 คันรถ เพื่อจัดสิ่งของบริจาคจากทางภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ร่วมบริจาคไปยังพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับคาราวานที่นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ซึ่งยอดบริจาคล่าสุดของจังหวัดนครราชสีมา มียอดเงินบริจาคแล้วว่า 4,600,000 บาท น้ำดื่ม กว่า 20,000 ขวด ข้าวสาร กว่า 100 ตัน รวมทั้งสิ่งของจำเป็นอีกมากมาย ซึ่งทางจังหวัดฯ จะทยอยจัดส่งไปให้ถึงมือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการบริจาคสิ่งของ สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ปชส.นม. ภาพ /ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ

ประกาศราคา