ชาวโคราชรวมพลัง จุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

หน้าแรก

ผู้ว่าโคราช ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง แล้วเสร็จไปกว่า 60%
 
วันที่ 20 กันยายน 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และนายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างปูอิฐบล็อกสร้างฐานของพระเมรุมาศจำลอง พร้อมติดตั้งแผ่นเมทัลชีทในส่วนของหลังคา โดยหลังจากนี้จะเริ่มประดับตกแต่งส่วนของรายละเอียดต่างๆ ของยอดพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเสร็จไปแล้วกว่า 60% โดยพระเมรุมาศจำลองนี้มีส่วนฐานกว้าง 4 เมตร50เซนติเมตร คูณ 4 เมตร 50 เซนติเมตร มีความสูงจากฐานถึงยอด 20 เมตร 77 เซนติเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน 20 ล้านบาท มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ

ประกาศราคา