ประกาศ/คำสั่ง ศูนย์ฯ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีรับเงิน
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 6 ตค 2559 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่นแพ้ไม่เป็น เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ครบรอบ 190 ปี โดยมีเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร เป็นประธานจุดเทียนชัย และจังหวัดฯได้อัญเชิญ "พระชัยเมืองนครราชสีมา” จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร เป็นพระพุทธรูปสำคัญ 1 ใน 9 องค์ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีต่างๆของบ้านเมือง มาให้ชาวโคราชได้สักการะ ซึ่งคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสร้าง "พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่น"แพ้ไม่เป็น” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ครบรอบ 190 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา ของจังหวัดและเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆโดยการจัดสร้าง "พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่นนี้ ได้มีการนำชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อาทิ แผ่นจารอักขระ อาจารย์ฝั้น, แผ่นจารอักขระ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ, ตะกรุด หลวงพ่อเดิม,หลวงพ่อจง,หลวงปู่สี, หลวงปู่ดุลย์ และ มีแผ่นจารทองเงินนาค จากพระเกจิยอดนิยม อาทิ หลวงพ่อใหญ่ วัดสุทธจินดา, หลวงปู่จื่อ, หลวงปู่บุญ, หลวงพ่อเกิด, ครูบากฤษณะ และครูบาแบ่ง 
นอกจากนี้ ยังได้รับเมตตา จากท่าน "เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร” มอบชนวนมวลสารและออกแบบผ้ายันต์"แพ้ไม่เป็น” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งชนวนมวลสารทั้งหมดนี้จะนำมาหลอมรวม เพื่อนำไปจัดสร้าง "พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่น "แพ้ไม่เป็น” ทั้งรูปหล่อหน้าตัก 9 นิ้ว และเหรียญต่างๆ ซึ่งถือเป็นสุดยอดวัตถุมงคลอย่างยิ่ง 
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับ "พระชัยเมืองฯรุ่นแพ้ไม่เป็น” ได้จัดสร้าง ชุดทองคำ 99 ชุด บูชา 49,999 บาท, รูปหล่อพระชัยเมือง หน้าตัก 9 นิ้ว จัดสร้าง 1,999 องค์ บูชา 3,999 บาท (ปิดรับการจอง), ผ้ายันต์ที่ระลึกฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีครบรอบ 190 ปี สร้าง 59,999 ผืน บูชาผืนละ 199 บาท, เหรียญพระชัยเมือง และ เหรียญคุณย่าโม (เนื้อทองแดงรมดำ) สร้าง 25,559 ชุด บูชาชุดละ 199 บาท, เหรียญพระชัยเมือง เนื้อเงิน สร้าง 1,999 องค์ บูชา 1,499 บาท, เหรียญพระชัยเมือง เนื้อนวะ สร้าง 1,999 องค์ บูชา 399 บาท และรูปหล่อลอยองค์ ขนาด 2.5 ซ.ม. เนื้อชนวนมงคล(มวลสารในพิธีนำฤกษ์ ) สร้าง 5,999 องค์ บูชา 499 บาท 
สามารถสั่งจองได้ที่ ศูนย์ประสานงานจัดสร้าง "พระชัยเมืองนครราชสีมา” ชั้น 1 ศาลากลาง จ.นครราชสีมา โทร.044-341300, 081- 9669553 LINE ID: satikar ถ้าให้จัดส่งเพิ่มเงินอีก100 บาท โอนเงินสั่งจองได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา เลขที่บัญชี 694-0-23964-2 ชื่อบัญชี พระชัยเมืองนครราชสีมา (รุ่นแพ้ไม่เป็น) กำหนดรับวัตถุมงคลในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ปชส.นครราชสีมา ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

(สรุปบัญชีโครงการ)  (สรุปรายงานการประชุม กบจ.)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ