ประกาศ/คำสั่ง ศูนย์ฯ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีรับเงิน
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

ผู้ว่าโคราช ชี้ นายกรัฐมนตรี ห่วงประชาชน จากเหตุกราดยิง พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ และเศรษฐกิจ วิงวอนข่าวปลอม หยุด สร้างกระแส คนไทยทั้งประเทศ ยังโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

วันนี้(11กพ63) เวลา 11.00 น ที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดศูนย์ให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชน  พร้อมรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เดินทางมาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ทั้งนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบว่า เบื้องต้นทางจังหวัดได้มีมติจะนำเงินจากประชาชนที่บริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเซฟวัน ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา  เลขที่บัญชี 678-9-97951-4 ที่มียอดบริจาค ณ ขณะนี้ กว่า 23,209,345.65 บาท ไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิต รายละ 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น ส่วนผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด จะประสานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิต  การช่วยเหลือด้านอื่นๆนั้น  เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือญาติหรือทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 30 ราย อย่างแน่นอน  นอกจากนี้ศพผู้เสียชีวิตทุรายจะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาพระราชทานและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

สำหรับการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา ได้หารือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์ จังหวัด คลังจังหวัด และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อวางแผนมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  เรืองนี้ นายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงคนผู้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ได้มีการสอบถามถึงแนวทางที่ทางจังหวัดจะให้ทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการท่องเที่ยว และเรื่องการฟื้นฟูสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  ซึ่งทางจังหวัดได้มีการเสนอมาตรการบ้างมาตรการไปแล้ว เพื่อให้ ครม.พิจารณา

ในส่วนเรื่องข่าวปลอมเพื่อสร้างกระแส  นายวิเชียรฯ กล่าวว่า อยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ต้องร่วมมือกันในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  สร้างพลังเพื่อทุกคนจะได้เดินหน้าไปพร้อมกัน  จึงขอวิงวอนผู้ที่ต้องการใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อสร้างกระแสให้กับตนเอง เพื่อความสนุกสนาน  ขอให้หยุด เพราะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในภาวะโศรกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ดังนั้นเราควรมาร่วมกันก้าวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน นายวิเชียร กล่าว

ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเซฟวัน ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา  เลขที่บัญชี 678-9-97951-4 หรือสามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่ศูนย์ให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชน บริเวณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

(สรุปบัญชีโครงการ)  (สรุปรายงานการประชุม กบจ.)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ