ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
File Size:
720.26 kB
Date:
31 January 2017

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

 
 
 
Powered by Phoca Download