ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศรายชื่อผู้มีวิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีวิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
File Size:
389.72 kB
Date:
03 April 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีวิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานวิชการเงินและบัญชี) สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download