ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
File Size:
139.98 kB
Date:
12 เมษายน 2560

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี วันพุธที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ราย

 
 
 
Powered by Phoca Download