ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
File Size:
139.98 kB
Date:
12 April 2017

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี วันพุธที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ราย

 
 
 
Powered by Phoca Download