ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. เรื่อง ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. เรื่อง ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้
File Size:
216.21 kB
Date:
10 เมษายน 2560

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. เรื่อง ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้

ครั้งที่ 2/2560 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล

รายละเอียดตามเอกสาร ดาว์นโหลด

 
 
 
Powered by Phoca Download