ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดพัศดุ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดพัศดุ
File Size:
70.51 kB
Date:
25 พฤษภาคม 2560

ประกาศสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการขายทอดตลาดพัศดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้

ในวันพุธที่ 31 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 10.00 น. และจะดำเนินขายทอดตลาด ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. 

รายละเอียดตามเอกสาร ดาว์นโหลด

 
 
 
Powered by Phoca Download