ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดพัศดุ จำนวน 13 รายการ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดพัศดุ จำนวน 13 รายการ
File Size:
68.57 kB
Date:
12 June 2017

ประกาศสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการขายทอดตลาดพัศดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 13 รายการ

ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 10.00 น. และจะดำเนินขายทอดตลาด ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. 

รายละเอียดตามเอกสาร ดาว์นโหลด

 
 
 
Powered by Phoca Download