ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เชิญเข้าร่วมโครงการ Get Ready Startup with Inovation

เชิญเข้าร่วมโครงการ Get Ready Startup with Inovation
File Size:
555.07 kB
Date:
23 มิถุนายน 2560

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเชิญสนใจเข้าร่วมโครงการ Get Ready Startup with Innovations ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตะโกลาย๑

รายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download