ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เชิญเข้าร่วมโครงการ Get Ready Startup with Inovation

เชิญเข้าร่วมโครงการ Get Ready Startup with Inovation
File Size:
555.07 kB
Date:
23 June 2017

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเชิญสนใจเข้าร่วมโครงการ Get Ready Startup with Innovations ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตะโกลาย๑

รายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download