Up

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
File Size:
2.02 MB
Date:
25 สิงหาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download