ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ"ธงฟ้าประชารัฐ"

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ"ธงฟ้าประชารัฐ"
File Size:
1.38 MB
Date:
04 ตุลาคม 2560

กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งร้านค้าปลีกและส่ง เข้าร่วมโครงการ"ธงฟ้าประชารัฐ"

 
 
 
Powered by Phoca Download