ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ"ธงฟ้าประชารัฐ"

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ"ธงฟ้าประชารัฐ"
File Size:
1.38 MB
Date:
04 October 2017

กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งร้านค้าปลีกและส่ง เข้าร่วมโครงการ"ธงฟ้าประชารัฐ"

 
 
 
Powered by Phoca Download