ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
File Size:
584.22 kB
Date:
06 ตุลาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัคร ในวันที่ ๑๒ ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ในวันเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒ 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด วัน เวลาและ สถานที่สมัคร

 
 
 
Powered by Phoca Download