ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
File Size:
584.22 kB
Date:
06 October 2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัคร ในวันที่ ๑๒ ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ในวันเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๒ 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด วัน เวลาและ สถานที่สมัคร

 
 
 
Powered by Phoca Download