ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
780.71 kB
Date:
21 October 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่

กำหนดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง B๓๑๐๑ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดาวน์โหลดรายละเอียดรายชื่อ แผนที่สถานที่สอบ ที่ปุ่ม Download

 
 
 
Powered by Phoca Download