ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

บัญชี รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

บัญชี รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
1.21 MB
Date:
28 ตุลาคม 2560

บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

ขอให้ผู้ผ่านการประเมินที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อทั้ง ๒๑ คน เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น๒)

ดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่ปุ่ม Download

 
 
 
Powered by Phoca Download