ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

บัญชี รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

บัญชี รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
1.21 MB
Date:
28 October 2017

บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

ขอให้ผู้ผ่านการประเมินที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อทั้ง ๒๑ คน เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น๒)

ดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่ปุ่ม Download

 
 
 
Powered by Phoca Download