ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
File Size:
1.38 MB
Date:
30 ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

 ผู้มีรายชื่ออันดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัว จังหวัดจะพิจารณาเรียกลำดับถัดไป

ดาวน์โหลดประกาศพร้อม รายชื่อ  ที่ปุ่ม Download

 
 
 
Powered by Phoca Download