ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

กำหนดการ โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการ โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
File Size:
1.14 MB
Date:
21 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการ โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงแรมแคปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง

 
 
 
Powered by Phoca Download