ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

กำหนดการ โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการ โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
File Size:
1.14 MB
Date:
21 November 2017

กำหนดการ โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงแรมแคปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง

 
 
 
Powered by Phoca Download