ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำฯ

ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำฯ
File Size:
346.82 kB
Date:
08 มกราคม 2561

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ เทอร์มินอล 21 โคราช

สอบถามรายละเอียด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

โทร. 0 4435 566 - 7    

 
 
 
Powered by Phoca Download