ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำฯ

ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำฯ
File Size:
346.82 kB
Date:
08 January 2018

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ เทอร์มินอล 21 โคราช

สอบถามรายละเอียด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

โทร. 0 4435 566 - 7    

 
 
 
Powered by Phoca Download