ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติฯ

ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติฯ
File Size:
470.89 kB
Date:
16 January 2018

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้จัดส่งไปที่ประะานกรรมาธิการ ที่ตู้ ปณ. ๔๔ ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๔ 

 
 
 
Powered by Phoca Download