ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)
File Size:
59.27 kB
Date:
09 February 2018

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดศูนย์รายงานตัว ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพล่าซ่าจอมสุรางค์ ชั้น6  ถ. จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดขักขัตฤกษ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่ปุ่มดาวน์โหลด

 
 
 
Powered by Phoca Download