ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ปิดการจราจรบริเวณ หน้า โรงเรียนบ้านดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง

ปิดการจราจรบริเวณ หน้า โรงเรียนบ้านดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง
File Size:
161.03 kB
Date:
09 February 2018

ประกาศ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จะปิดการจราจรบริเวณ หน้า โรงเรียนบ้านดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง ในวันที่ 12 ก.พ. 2561 

บนทางหลวงหมายเลข 2

 
 
 
Powered by Phoca Download