ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การฝึกอบรมหลักสูตรในการบริหาร เพื่อพัฒนาขีดความสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

การฝึกอบรมหลักสูตรในการบริหาร เพื่อพัฒนาขีดความสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
File Size:
2.50 MB
Date:
28 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรในการบริหาร เพื่อพัฒนาขีดความสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้ก้าวทัน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download