ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การฝึกอบรมหลักสูตรในการบริหาร เพื่อพัฒนาขีดความสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

การฝึกอบรมหลักสูตรในการบริหาร เพื่อพัฒนาขีดความสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
File Size:
2.50 MB
Date:
28 February 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรในการบริหาร เพื่อพัฒนาขีดความสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้ก้าวทัน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download