ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เรื่อง การดำเนินโครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การดำเนินโครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
378.32 kB
Date:
15 มิถุนายน 2561

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ 0017.2/ว 4206 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เรื่อง การดำเนินโครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของจังหวัดนครราชสีมา

Download>>> https://drive.google.com/open?id=1Wk3kTRkQMtHd-wWHmilQd2-jILlMURih

 
 
 
Powered by Phoca Download