ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา" ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา" ประจำปี 2561
File Size:
114.47 kB
Date:
25 มิถุนายน 2561

เชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน  สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา" ประจำปี 2561 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชัน 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอลล์ 21 โคราช

 
 
 
Powered by Phoca Download