ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา" ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา" ประจำปี 2561
File Size:
114.47 kB
Date:
25 June 2018

เชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน  สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา" ประจำปี 2561 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชัน 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอลล์ 21 โคราช

 
 
 
Powered by Phoca Download