ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เชิญน้องๆ อนุบาล - มัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคณิตคิดเร็วฯ

เชิญน้องๆ อนุบาล - มัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคณิตคิดเร็วฯ
File Size:
1.03 MB
Date:
02 July 2018

เชิญน้องๆ อนุบาล - มัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 ก.ค. 2561

และขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม และเชียร์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ เทอมินอล 21 นครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download