ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
File Size:
287.92 kB
Date:
26 September 2018

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่ออันดับที่ 1 มารายงานตัว ทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 2561 เวลา 08.30 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธฺิ์ในการจ้างดังกล่าว

ดาน์วโหลดเอกสาร รายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download