ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน
File Size:
225.10 kB
Date:
29 October 2018

จังหวัดลบุรี ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สมัครลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาพระราชทานในห้วงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลเมืองลพบุรี

 

 
 
 
Powered by Phoca Download