ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
File Size:
263.42 kB
Date:
23 November 2018

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ

ผู้สนใจจะซื้อในการขายทอดตลาด จะเข้าสู้ราคาได้ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะลงทะเบียน

ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.

ตามเวลาของทางราชการ ณ สถานที่ที่ทำการขายทอดตลาด จนกว่าจะเสร็จสิ้น

ผู้สนใจจะซื้อพัสดุในการขายทอดตลาด ขอดูพัสดุ และติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

 
 
 
Powered by Phoca Download