ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
File Size:
70.43 kB
Date:
28 November 2018

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ทั้งสิ้น 1,300 รายการ

ดาวน์โหลด รายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download