ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวันที่ 28 ธันวาคม 2561
File Size:
248.60 kB
Date:
16 มกราคม 2562

ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เรื่อง พรบ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

 
 
 
Powered by Phoca Download