ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การประกวดชิงรางวัล Lee Kuan Yew World Prize 2020 ที่สิงคโปร์

การประกวดชิงรางวัล Lee Kuan Yew World Prize 2020 ที่สิงคโปร์
File Size:
480.77 kB
Date:
21 ธันวาคม 2561

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม0017.3/ว 9203 ลว 18 ธ.ค. 2561

เรื่อง การประกวดชิงรางวัล Lee Kuan Yew World Prize 2020 ที่สิงคโปร์

พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ

สามารถดาวน์วโหลดที่ ปุ่ม download

 

 
 
 
Powered by Phoca Download