ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562

ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562
File Size:
188.63 kB
Date:
19 March 2019

ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 เรื่อง การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒

ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
Powered by Phoca Download