ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายข้าวอัจฉริยะปี 2562
File Size:
946.85 kB
Date:
11 April 2019

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนให้อนุชนลูกหลานชาวนาสมัครเข้าค่ายข้าวใน 4 ภาคของประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งสิ้น ในปี 2562

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากปุ่ม download

 
 
 
Powered by Phoca Download