ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประชาสัมพันธ์การเปิดเสนอชื่อผู้แทนองค์?กรชุมชนเพื่อเขารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประชาสัมพันธ์การเปิดเสนอชื่อผู้แทนองค์?กรชุมชนเพื่อเขารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
File Size:
2.60 MB
Date:
26 April 2019

ประชาสัมพันธ์การเปิดเสนอชื่อผู้แทนองค์?กรชุมชนเพื่อเขารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ระหว่างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2562 โดยสามารถดาวนว์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nakhonratchasima.go.th/korat2528    หัวข้อ 1. ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ 2. ประกาศหน่วยงาน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-278-1648 Website www.labai.or.th

 
 
 
Powered by Phoca Download