ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการ และขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการ และขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย
File Size:
239.10 kB
Date:
13 May 2019

หนังสือ จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/ว 3521 วันที่ 13 พ.ค. 2562

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการ และขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.)

 
 
 
Powered by Phoca Download