ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1โครงการเจาะสำรวจปิโตเลียม ฐานเจาะ อำเภอด่านขุนทด

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1โครงการเจาะสำรวจปิโตเลียม ฐานเจาะ อำเภอด่านขุนทด
File Size:
1.16 MB
Date:
22 May 2019

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการเจาะสำรวจปิโตเลียม ฐานเจาะ DKT-1,DKT-2,DKT-3 และDKT-4

อำเภอด่านขุนทด ของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด

สามารถดาวน์โหลดรายระเอียดการประชุมฯ ที่ปุ่ม Download

 
 
 
Powered by Phoca Download